نظر سنجی کنگره قلب

در این سیستم از هر دستگاه فقط یکبار می توان رای داد

برای تور تفریحی و گردشگری کنگره با کدامیک موافقید؟
   باغ ارم
   باغ عفیف آباد
   مجموعه زندیه(مسجد،ارگ ،بازار،حمام )
   تخت جمشید
   نارنجستان قوام و مسجد نصیرالملک
   باغ جهان نما ، حافظیه ، سعدیه
نتایج نظر سنجی های قبلی: