Middle East Cardiovascular Congress

NEWS

  تمدید مهلت ثبت نام با تخفیف افرادی که مقاله آنها پذیرفته شده


تمدید مهلت ثبت نام با تخفیف افرادی که مقاله آنها پذیرفته شده

 

اطلاعیه بسیار مهم

 
ثبت نام با تخفیف مانند قبل فقط وفقط جهت "عزیزانی که مقاله آنها به شکل پوستر پذیرفته شده است" تا ساعت 24 روز 25 فروردین ماه 98 بر روی سایت کنگره mecc.ir فعال گردید.

لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت نام نهایی در کنگره پس از مدت زمان مذکور ، مقاله ایشان از لیست مقالات پذیرفته شده و کتابچه کنگره حذف خواهد شد.