کانال تلگرام خانواده بزرگ قلب ایران

به کانال بزرگ قلب ایران بپیوندید

 

Telegram Channel


به کانال کنگره های قلب وعروق بپیوندید

 

deadline


takhfif

Secretariat

 

The number of records is: -1

:: Chairman Message

Dear colleagues and friends;

Dear Colleagues and Friends
Now we are reach to 10th MECC and again in beautiful  Kish Island  at 5-7 December 2017.
 

 

 

 

Dr. Mohammad javad Zibaeenezhad


434

Login

Username:

Password:


 


-8

Congress Poster

Organizers

Cardiovascular Research Center, Shiraz University of Medical Sciences

Shiraz University of Medical Sciences

Logo Sponsor

 

 

 

Companies

شرکت دبیرخانه اجرایی کنگره

 

Congress venue

Iran- Kish Island

International Conference Center

 

شرکت به پرداخت ملت بانک ملت نماد اعتماد الکترونیک
 
 

  

 

پرواز و اسکان

شرایط برگشت مبلغ ثبت نام

تماس با ما

 

 

درباره مرکز تحقیقات قلب و عروق

درباره کنگره

قوانین و مقررات سایت

هزینه های ثبت نام

   

Design: Hossein Mokhtari +98-9177037221