کانال تلگرام خانواده بزرگ قلب ایران

به کانال بزرگ قلب ایران بپیوندید

 

Telegram Channel


به کانال کنگره های قلب وعروق بپیوندید

 

deadline


takhfif

Secretariat

 

The number of records is: -1

 [5/12/2017]  آدرس محل برگزاری کنگره
 [11/23/2017]  برنامه علمی کنگره
 [11/22/2017]  اطلاعیه مهم جهت شام های کنگره
 [11/15/2017]  قالب ارائه پوستر (بنر کاغذی)در دهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه
 [11/12/2017]  دستورالعمل ارائه پوسترها
 [11/7/2017]  خرید ژتون های 5 وعده غذایی
 [11/4/2017]  ثبت نام جهت چاپ پوستر در کتابچه کنگره

All News


Sponsor

   

 

Topics

1:Prevention

2:Hypertension

3:Intervention

4:Electrophysiology

5:valvular Heart Disease

 


MECC Logo

Please use mecc logo in corner of your powerpoint presentations:


Login

Username:

Password:


 


-8

Congress Poster

Organizers

Cardiovascular Research Center, Shiraz University of Medical Sciences

Shiraz University of Medical Sciences

Logo Sponsor

 

 

 

Companies

شرکت دبیرخانه اجرایی کنگره

 

Congress venue

Iran- Kish Island

International Conference Center

 

شرکت به پرداخت ملت بانک ملت نماد اعتماد الکترونیک
 
 

  

 

پرواز و اسکان

شرایط برگشت مبلغ ثبت نام

تماس با ما

 

 

درباره مرکز تحقیقات قلب و عروق

درباره کنگره

قوانین و مقررات سایت

هزینه های ثبت نام

   

Design: Hossein Mokhtari +98-9177037221